Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Rekrutacja do Programu Wolontariat Festiwal Jeździecki Baborówko

Realizując obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego RODO, przedstawiamy informację dotyczącą
przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z ich przetwarzaniem.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko z siedzibą w Baborówku, 64-500 Szamotuły, wpisane do rejestru KRS pod numerem
0000470605, NIP 7872039063, REGON 300561717.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną można się skontaktować z Administratorem w następujący sposób:
a. numer telefonu: +48 600 086 278;
b. adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dokonywane na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO – tj. na podstawie zgody, w celu realizacji procesu rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust 1 pkt. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed
roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

4. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji do Programu Wolontariat będą przetwarzane przez okres prowadzonej rekrutacji. Dane osobowe możemy przechowywać
dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której
brałeś udział.

6. Nie będziemy przekazywali Twoich danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

8. Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które są zaangażowane w realizację umowy zawartej z Administratorem, zapewniają usługi konsultingowe, prawne, rachunkowe, wspierają obsługę, przede wszystkim podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne.

9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.